Akademik

Bitirme Tezleri:

Poster:

  • Fotonik 2019 – Yüksek Sıcaklık Teknikleri Kullanılarak Tek Kristal Si Alttaşlardaki Safsızlıkların Elektriksel Olarak Pasifleştirilmesi
  • Fotonik 2017 – Silikon tabanlı fotodetektörlerde TiN/TiSi2 ohmik kontağın formasyonu ve fabrikasyon verimliliğine etkisi